Nawigacja

Menu

Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23.12-1.01.2017r. - zimowa przerwa świąteczna         16.01-27.01.2017r. -   ferie zimowe

13.04-18.04.2017r. - wiosenna przerwa świąteczna    21.06.2017r. - zakończenie klas III

19-20-21.04.17r.-  egzamin gimnazjalny klas III         23.06.2017r. – zakończ. roku szkolnego

 

INNE (oprócz świąt) DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

31.10.2016r.

02.01.2017r.

19-20-21.04.17r. (dni wolne dla uczniów klas I-II)

02.05.2017r.

16.06.2017r.

 

TERMINY KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ

do 21.12.2016r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 12.01.2017r. - poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych

31.01.2017r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

TERMINY KLASYFIKACJI ROCZNEJ

do 17.05.2017r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 14.06.2017r. - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

20.06.2017r. – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

22.09.2016r. – spotkanie  informacyjne                 6.04.2017r. – spotkanie śródokresowe

17.11.2016r. – konsultacje ogólnoszkolne              18.05.2017r. – konsultacje ogólnoszkolne

12.01.2017r. – półroczne podsumowujące