Nawigacja

Menu

Regulamin

Obowiązki wolontariusza

 1.      Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2.      Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Pracy Wolontariusza.
 3.      Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW.
 4.      Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 5.      Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6.      Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 7.      Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:
  1.      zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
  2.     zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
  3.      zasada troski o los słabszych;
  4.     zasada równości;
  5.      zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.
 8.      Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.