Nawigacja

Menu

Nadanie imienia Szkole

NADANIE IMIENIA GRZEGORZA Z SANOKA NASZEMU GIMNAZJUM

28 października 2011r. zapisał się w historii Gimnazjum nr 1 w Sanoku jako jeden z najważniejszych dni. Tego dnia nastąpiło nadanie szkole imienia Grzegorza z Sanoka oraz uroczyste przekazanie sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła Msza święta w kościele oo. Franciszkanów. Istotnym jej momentem była ceremonia poświęcenia sztandaru szkoły ufundowanego przez Radę Rodziców.
Następnie poczet sztandarowy, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie przemaszerowali ulicami miasta do szkoły. Nie lada atrakcją była towarzysząca uroczystemu pochodowi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Jaćmierza, na czele z uroczymi mażoretkami.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się o godz. 11.00 w sali gimnastycznej odśpiewaniem hymnu i wprowadzeniem sztandaru szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor gimnazjum Paweł Stefański, który uroczyście przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawił historię szkoły, odwołując się do jej stuletnich korzeni, czyli Męskiej Publicznej Szkoły Powszechnej imienia Grzegorza z Sanoka. Ciepłym akcentem jego wystąpienia było wręczenie kwiatów obecnym w sali poprzednim dyrektorom - paniom: Halinie Czyżydło, Magdalenie Rachwał i Marii Oberc.
Z kolei p. Leszek Puchała - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, noszącej to samo imię, przybliżył wszystkim zebranym postać Grzegorza z Sanoka, jednocześnie gratulując wyboru patrona. Uchwałę Rady Miasta, pełniącą zarazem funkcję aktu nadania imienia szkole, odczytał wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Tomasz Dańczyszyn, towarzyszył mu burmistrz naszego miasta Wojciech Blecharczyk. W imieniu całej społeczności szkolnej jej odbioru dokonał dyrektor gimnazjum.
Niezwykle efektowna i wzruszająca okazała się ceremonia przekazania sztandaru – najpierw przez rodziców dyrektorowi Pawłowi Stefańskiemu, a następnie uczniom. Przedstawiciele społeczności szkolnej w imieniu swoich kolegów i koleżanek złożyli ślubowanie na sztandar.
Następnym punktem programu było wbicie symbolicznych gwoździ pamiątkowych przez zaproszonych gości. Zaszczytu tego dostąpili:
-p. Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
-p. Wojciech Blecharczyk – Burmistrza Miasta Sanoka
-p. Marian Kurasz – zastępca Burmistrza Miasta Sanoka
- p. Krystyna Chowaniec - reprezentant Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, starszy wizytator
-p. Wojciech Wydrzyński – zastępca przewodniczącego Rady Miasta
-p. Tomasz Dańczyszyn - zastępca przewodniczącego Rady Miasta
- p. Irena Penar – Naczelnik Wydziału Oświaty
- p. Maciej Bluj – przewodniczący Komisji Oświaty
- p. Maria Oberc – byłą wicedyrektor SP 1, radna,
- o. Piotr Marszałkiewicz w imieniu ojca gwardiana Zbigniewa Kubita
- p. Halina Czyżydło – dyrektor naszego gimnazjum, wcześniej SP 1
- p. Magdalena Rachwał – wicedyrektor SP 1 i Gimnazjum nr 1
- p. Lidia Mackiewicz- Adamska – dyrektor SP 1
- p. Maria Harajda - dyrektor SP 2
- p. Krzysztof Zając - dyrektora SP 4
- p. Barbara Zdybek - dyrektor SP 6
- p. Janinę Starakiewicz - dyrektor SP 7
- p. Grzegorz Kornecki - dyrektor G4
- p. Paweł Stefański – dyrektor naszej szkoły
- p. Irena Gocko reprezentująca Radę Pedagogiczną naszej szkoły
- p. Marzena Pawlus – przewodnicząca Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1
- p. Leszek Puchała – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka
- p. Marian Kuzicki – dyrektor ZS nr 2 im. Grzegorza z Sanoka
- p. Zofia Kordela – Borczyk – Prezes Fundacji Karpackiej Polska
- p. Łukasz Dytkowski – Podinspektor Policji w Sanoku w imieniu Komendanta Edwarda Ząbka
- p. Jerzy Sokołowski – Komendant Straży Miejskiej w Sanoku
- p. Ryszard Stojowski – Komendant Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.
Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości było zabranie głosu przez zaproszonych gości. Szczególnie miłe słowa skierował do nas wraz z gratulacjami burmistrz Sanoka p. Wojciech Blecharczyk.
Na część artystyczną pt. „Od Grzegorza do Grzegorza, czyli sentymentalną wędrówkę przez stuletnie dzieje szkoły”, wszystkich zebranych zaprosiła młodzież gimnazjum. Ta szczególna podróż przez „dni, miesiące, lata, wiek cały przez kronikarzy spisana i w sztafecie pokoleń przekazana” wykazała pewien związek dziejów szkoły z życiem Grzegorza z Sanoka. Okazało się, że postawy naszego patrona są propagowane w szkole przez nauczycieli i uczniów już od dawna, czego dowody można było oglądać na prezentowanych zdjęciach z kronik szkolnych i fragmentach filmów. Uroczystość uświetniły występy naszych uczniów oraz absolwentów.
Ostatnim punktem uroczystości było podziękowanie dyrektora oraz zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek i obejrzenie przygotowanych ekspozycji, zwiedzenie szkoły, a także do złożenia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.