Nawigacja

Menu

Akcje 2016/2017

Adopcja Serca

Jak co roku, do akcji wspierającej dzieci z Afryki (głównie z Zambii), przyłączyło bardzo wiele osób. Opieką objęliśmy dziewięcioro dzieci przeznaczając po 65 zł na każde z nich przez kolejnych 10 miesięcy.

Celem jest, aby każdy uczeń, który zadeklarował się do udziału w akcji, odłożył w miesiącu 5 zł i przekazał te pieniądze koordynatorowi  na pomoc konkretnemu dziecku. Dodatkowo może wspierać dzieci duchowo.