Nawigacja

Menu

Dzwonki w naszej szkole

D z w o n k i

  1. 800  –   845  

5 min.

  1. 850  –   935    

5 min.

  1. 940  – 1025  

10 min.

  1. 1035 – 1120   

15 min.

  1. 1135 – 1220 

5 min.

  1. 1225– 1310  

5 min.

  1. 1315 – 1400 

5 min.

  8. 1405 – 1450