Nawigacja

Menu

List do Rodziców Gazeta czerwiec 2016 Zakładka dobrych mysli Ciekawostki Smaczki językowe Notes humanisty Książka potrzebuje czytelnika Kraina spokojnej przestrzeni Świat bez książek Recenzja Bajki o książce

Czy wiesz, że...

List do Rodziców

Drodzy Rodzice!

 

Jest mam bardzo miło poinformować Państwa, że biblioteka Gimnazjum nr 1 przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymała fundusze w wysokości  15 tys. na zakup literatury dla młodzieży . Informując o tym, chcielibyśmy jednocześnie zachęcić Państwa do  podzielenia się z nami opinią na temat książek, które będą interesującą propozycją do czytania dla młodzieży. Będzie to można zrobić na wywiadówkach (22 września) lub drogą elektroniczną przez Librusa. Zakupione pozycje będą dostępne dla uczniów,  rodzicówi nauczycieli w bibliotece szkolnej.

W tym miejscu biblioteka zachęca Państwa również do pokazania dzieciom / młodzieży przyjemności płynącej z czytania. Nie ulega wątpliwości, że rola rodziców/opiekunów w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych jest olbrzymia. To właśnie najbliżsi są osobami, z którymi dziecko identyfikuje się szczególnie silnie i ich zachowania, a więc i stosunek do książek, są naturalnie powielane.

Od  dawna  biblioteki  włączają się w akcję propagowania czytania dzieciom od najmłodszych lat. O wielorakich korzyściach płynących z czytania pisze do Państwa pani Irena Koźmińska, Prezes Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne może się udać tylko dzięki współpracy domu i szkoły.  Uczeń, który czyta: ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi, szybciej zapamiętuje nowe informacje, osiąga lepsze wyniki w nauce, powiększa zasób swojego słownictwa, więc ma mniej trudności z pisaniem prac na dany temat, umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia, ma mnóstwo tematów do rozmów, jest osobą bardziej kreatywną itd. Czytanie zapobiega  również uzależnieniu od telewizji, komputerów czy telefonów, co stało się chorobą XXI wieku. Dlatego biblioteka zachęca Rodziców do tego, aby  rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze swoich dzieci, ponieważ książka jest dobra na wszystko!

Liczę na Państwa współpracę z biblioteką szkolną.

 

A. Szychowska